Öğretim Elemanlarının İstifa Sınırı var mı?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

Söz konusu kanunda öğretim elemanlarının istifa durumları veya istifa sınırları ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde ; "

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

" hükmü yer almaktadır.
Bu sebeple, 2914 sayılı Kanunda istifa hakkı ve sınırı ile ilgili bir düzenleme yer almaması sebebiyle, öğretim elemanları öncelikle 2547 sayılı Kanuna daha sonra da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

2547 sayılı Kanunda da istifa ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere

memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler."
denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

1- Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında istifa sonrası dönüşlerde sınır belirlenmiş ise de; Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına atamalar, belirli bir sınav ve yarışmaya göre yapılması sebebiyle atanmaya hak kazananların halen görev yaptıkları kurumlardan istifa ederek açıktan atanmalarında bir engel bulunmamaktadır.

2- Özellikle üst görev olarak tabir edebileceğimiz araştırma görevlisi kadrosundan yardımcı doçentliğe geçme gibi durumlarda kurumların personeline muvafakat vermemesi bir sorun teşkil etmeyip, ilgililer istifa ederek doğrudan atanmaya hak kazandıkları kuruma açıktan atanmak için başvurabilirler.

Bu çerçevede; öğretim elemanlarının sayı sınırı olmaksızın istifa edip atanmaya hak kazandıkları kurumlara genel hükümler çerçevesinde atanmalarına engel bulunmamaktadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar