Açığa alınan akademisyen, akademik teşviğe başvurabilir mi?

Bu yazımızda, 15 Temmuz süreci sonrası görevden uzaklaştırılan akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine başvuru yapıp yapamayacağı hakkında bilgilendirme yapacağız.

Akademik teşvik başvuruları üniversitelerde devam ederken, halihazırda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 nci maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırılan akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine başvuru yapıp yapamayacağına yönelik ilgililerin kafasında sorular oluşmuştur.

Üniversitelerde öğretim elemanlarının aylıkları ve ek göstergeleri, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Akademik Teşvik Ödeneği" başlıklı ek 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler." ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdan yapılan açıklamalar kapsamında;

1- İlgili mevzuatı uyarınca görevinden uzaklaştırılan akademisyenlerin üniversitelerce ilan edilen takvim çerçevesinde Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunu kadrolarının bulunduğu akademik birimlere yapmalarında sakınca bulunmamaktadır.

2- Başvuruları uygun görülen ve Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazananlara "açıkta dahi olsalar" aylıkları ödendiği sürece her ayın onbeşinde bu ödenek verilecektir.

3- Son olarak "Akademik Teşvik Ödeneği" sosyal hak olarak sayılmadığından, açıkta olanlar bu ödeneğin üçte ikisi alınarak belirlenecek tutarı maaşları ile birlikte alacaklardır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar