ÖİDB

YLSY bursiyerlerinin hizmetleri yıllık izne sayılır mı?1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında eğitim görenlerin lisansüstü eğitimde geçirdikleri sürelerin yıllık izne esas olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili farklı uygulamalar devam ediyor.

Bilindiği üzere, 20 Şubat 2017 tarihli haberimizde; 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gidenlerin, yurtdışında geçirdikleri bu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğini, ancak eğitimde geçen sürelerin 154 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde geçen "HİZMET SÜRESİ" olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmemesi gerektiğine yönelik Maliye Bakanlığı görüş vermişti.

Bu defa, Devlet Personel Başkanlığı ise Maliye Bakanlığı tersi yönde bir görüş vermiştir. Devlet Personel Başkanlığı 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine atıfta bulunarak, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet Memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak, 1416 sayılı Kanuna göre yurtdışında doktora lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin memuriyette geçmiş sayıldığından, bu sürelerin yıllık izin hesabında değerlendirilmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

Memurlar.net olarak her iki kurumun farklı görüşleri dikkate alındığında; Devlet Personel Başkanlığının konu ile ilgili vermiş olduğu görüşün 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine uygun olduğu ve 1416 sayılı Kanuna tabi eğitim gören kişilerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreleri için yıllık izin verilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

Konular