ÖİDB

Türkiye uluslararası islam bilim ve teknoloji üniversitesi nerede?Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi unutuldu mu? 01 Nisan 2015 tarihinde kuruluşu onaylanan "Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" aradan geçen üç yıl içerisinde faaliyete bir türlü geçirilemedi !

Bilindiği üzere, TBMM'de kabul edilen 01 Nisan 2015 tarihli ve 6641 sayılı Kanunla "Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" kurulmuştu.

Söz konusu Üniversiteye bağlı olarak kuruluş kanunu ile birlikte; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü de açıldı.

Ayrıca, bu üniversitede yönetim modeli farklı şekilde düşünülerek; üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek üzere; Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün üst yöneticilerinden oluşan Danışma Kurulu oluşturulması hedeflendi.

Hatta kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Vakfın kuruluşu, Vakıf resmi senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulması gerekiyordu !

Ancak, kanun yayımlanalı üç yıl geçmesine rağmen ne üniversiteye bir Rektör atandı, ne de Danışma Kurulu oluşturulabildi. Hatta üniversitenin hangi ilde yerleşkesinin olacağı da meçhul !

Çok güzel bir proje olarak yasalaşan ve ülkemiz adına büyük hizmetler vermesi hedeflenen bu üniversitenin böyle kağıt üzerinden kalması gerçekten üzücü !

Umuyoruz bu haberimiz üzerine başta YÖK olmak üzere konunun tüm tarafları harekete geçerek ülkemize yakışır şekilde "Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" faaliyete başlar !

Konular