ÖİDB

Türkiye'deki üniversitelerden uluslararası kuruluşlara seçilmiş bilim insanlarıYükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, farklı alanlarda başarılı akademik çalışmaları nedeni ile "Uluslararası Platformlarda Akademik Alanlarda Çeşitli Görevlere Seçilen" ve ülkemizi başarı ile temsil eden öğretim üyelerimiz ile bir araya geldi.YÖK'te gerçekleştirilen görüşmede Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmeler ve Türk Yükseköğretimi'nin bugünkü çalışmaları değerlendirildi.Toplantıya Türkiye'deki bazı üniversitelerin farklı bilim dallarından 19 öğretim üyemiz olan Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Timur Doğu, Prof. Dr. Tezer Kutluk, Prof. Dr. Çetin Erol, Prof. Dr. Süleyman Cihan Yurtaydın, Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Belgin San Akça, Prof. Dr. Mutlu Hayran, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ungan, Prof. Dr. Munis Dündar, Prof. Dr. Murat Akova, Prof. Dr. Önder Ergönül, Prof. Dr. Cem Meço, Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.YÖK Başkanı Saraç, katılımcılara, "Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler" başlıklı, Türkiye Yükseköğretim Sistemindeki mevcut durum ve YÖK olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.Toplam yükseköğretim kurumu sayısının 185, öğretim üyesi sayısının 74 bin 537 ve öğretim elemanı sayısının 154 bin 950 olduğunu dile getiren YÖK başkanı Saraç, 7 milyon 712 bin 311 öğrenci sayısı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı'na (EHEA) göre yükseköğretimde en fazla öğrencisi olan ikinci ülke olduklarının altını çizdi.Eğitimde ve yükseköğretimde bundan böyle hedeflerinin, dikey yani nitelik, keyfiyet ve kalite yönünden büyüme olduğunu söyleyen Başkan Saraç, "Bölgesel Kalkına Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" projesinden bahsederek "Üniversitelerimizin hepsinin aynı olmasını tasvip etmiyoruz. Bütün üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli, fakat farklı değerler üretmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama konusunda farklılaşmasını istiyoruz. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma odaklı 5 üniversite ve ihtisas alanı belirledik. Ayrıca 10 üniversiteyi de Araştırma Üniversitesi olarak belirledik, cesaret vermesi açısından ise 5 üniversitemizi de Araştırma Üniversitesine aday olarak seçtik." ifadelerinde bulundu.Yükseköğretim giriş sisteminde barajın yükseltilmesi, doktora programlarının kriterlerinin yükseltilmesi, proje tabanlı uluslararası değişim programı, denklik sürecinin yeniden tasarımı, Temel Bilimlerde Üstün Başarı Sınıfı Projesi (TEBİP), YÖKDİL ve yapılan diğer çalışmalarından kısaca bahseden YÖK Başkanı Saraç, yükseköğretimde tüm süreçlerde nitelik arttırılmasına yönelik yeni ve yenilikçi girişimlerde bulunmaya çalıştıklarını vurguladı.Sunumun ardından YÖK Başkanı Saraç ile uluslararası platformlarda akademik alanlarda çeşitli görevlere seçilen ve ülkemizi başarı ile temsil eden öğretim üyeleri arasında Türkiye Yükseköğretim Sistemi'ne ilişkin görüş ve öneriler istişare edilerek geleceğe yönelik atılacak adımlar ele alındı.Toplantıya katılan akademisyenler ve görev aldıkları kuruluşlar

1. Prof.Dr.EMİN KANSU DÜNYA,HEMATOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI
2. Prof.Dr.Timur DOĞU AVRUPA,MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
AKREDİTASYON KOMİTE BAŞKANI
3. Prof.Dr.Tezer KUTLUK AMERİKA PEDİATRİ AKADEMİSİ ÖMÜR BOYU ONUR
ÜYESİ AVRUPA BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA
SAVAŞ ÖRGÜTÜ ÜYESİ
4. Prof.Dr.Çetin EROL AVRUPA KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ÜYESİ
5. Prof.Dr.Süleyman Cihan YURTAYDIN DÜNYA GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ
BAŞKANI ( WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
6. Prof.Dr. Tayfun ÖZÇELİK AMERİKA,İNSAN GENETİĞİ DERNEĞİ KOMİTE ÜYESİ
7. Prof.Dr.Refet GÜRKAYNAK ULUSLARARASI AMERİKA EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ ÜYESİ ( NBER )
8. Prof. Dr.Abdülkadir DÖKMECİ ASYA PASİFİK KARACİĞER DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPMIŞ.HALEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
9. Prof.Dr. Arzum ERDEM GÜRSAN ASYA BİLİM AKADEMİLERİ BİRLİĞİ KOMİTE ÜYESİ
10. Prof.Dr.Belgin SAN AKÇA ULUSLARARASI İLİŞKİLER AMERİKA YÖNETİM
KURULU ÜYESİ ( ISA )
11. Prof.Dr.Mutlu HAYRAN ULUSLARARASI KANSER ARAŞTIRMA AJANSI
KONSEY ÜYESİ ( WHO – IARC )
12. Prof.Dr.Lale TOKGÖZOĞLU AVRUPA KARDİYOLOJİ – ATEROSKLEROZ DERNEĞİ BAŞKANI
13. Prof.Dr.Mehmet HACISALİHOĞLU GÜNEYDOĞU AVRUPA TARİHİ KOMİSYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ (AVUSTURYA)
BALKANLAR ARAŞTIRMACISI
14. Prof.Dr.Mehmet UNGAN DÜNYA AİLE HEKİM BAŞKANI
15. Prof.Dr.Munis DÜNDAR AVRUPA BİOTEKNOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI
16. Prof.Dr.Murat AKOVA AVRUPA İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
BAŞKANI
17. Prof.Dr.Önder ERGÖNÜL AVRUPA ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
18. Prof.Dr.Cem MEÇO AVRUPA KBB KONFEDERASYON BAŞKANI -2018
19.Prof.Dr.Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE AVRUPA BİRLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( İSA )

Konular