ÖİDB

İntörn eğitim nedir?Yükseköğretim Kurulu tarafından, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla tıp eğitiminin son aşaması olan intörnlük eğitiminin mevcut durumunun değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planlamaların konuşulduğu "Tıp Eğitiminde İntörnlük Çalıştayı" düzenlendi.YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya üniversitelerin tıp fakültesi dekanları, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastane başhekimleri ve intörn temsilcileri katıldı.Çalıştayın açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, tıp fakültelerinin amacının öğrenen, paylaşan, uygulayan, uygulamalarının sonuçlarını değerlendiren ve değişen koşullara uyum sağlama kapasitesi yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunan hekimleri yetiştirmek olduğunu belirterek konuşmasına başladı.Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hekimliğin çok önemli temel sağlık mesleği olduğunu dile getiren YÖK Başkanı, "Tıp programları üniversitelerimizin tıp fakültelerinde verilmektedir. Tıp eğitimi sürdürülen 92 tıp fakültesinden halen 68'inde 9392 öğrencimiz intörnlük eğitimini sürdürmektedir." diye konuştu.Eğitim sürecinde intörn öğrencilerin eğitimlerinin tamamını hastanelerde geçirmekte olduğunu söyleyen Başkan Saraç, devlet üniversitelerinden 44'ünün kendisine ait hastaneleri bulunurken 19 Devlet Üniversitesinin ise Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle afiliasyon yapmış durumda olduğunu ifade etti.Ülkemizde, tıp fakültesi öğrenciliğinin son yılının "intörnlük" olarak adlandırıldığını ve bu dönemde öğrencilerin, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde sorumluluk alarak klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına aktif bir şekilde katılarak hekimliğe hazırlanmakta olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Saraç, "İntörn eğitimini geliştirmeyi hedeflerken, tıp eğitiminin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda alandaki dinamik değişikler dikkate alınmalıdır." ifadelerinde bulundu.Ulusal ölçekte, intörn eğitiminin gözden geçirilmesi, değerlendirme ölçütlerinin düzenli takibi ve sorunların belirlenerek çözümlerin geliştirilmesinin tıp eğitimine önemli katkılar sunacağını vurgulayan YÖK Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca "eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesi", "eğitime başlama ölçütleri", "Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı" gibi son dönemlerde sağlık eğitimi alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.Yükseköğretim Kurulu olarak sağlık insan gücünün planlamasında Eğitim, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı Saraç, bu kapsamda YÖK bünyesinde "Yükseköğretim Programları Planlama Daire Başkanlığı" kurulduğunu belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporuna (Şubat, 2014) göre ülkemizde aktif çalışan; 129.383 tıp doktoru, 21.160 diş hekimi, 26.617 eczacı, 149.012 hemşire, 5.821 fizyoterapist, 52.351 ebe ve 130.611 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 514.955 sağlık personeli bulunmaktadır.Bu rapora göre mezun olan ve olacak olan kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir.2024 yılı ve sonrası dönem; eğitim kontenjanları ve mezunların istihdamı açısından gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık İş Gücü Planlamasının sağlıklı yapılması ve yürütülmesi için; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu birlikte bir planlama yapma gerekliliği açıktır."YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.Açılış konuşmasının aradınan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Koordinatörü Prof. Dr. Ali Düzova tarafından "İntörnlüğün Tarihi Süreci, Ülkemizde ve Dünyada İntörnlük Eğitimi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dönem V Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan Özhasenekler tarafından "İntörnler Ne Düşünüyor? Bir Anket Çalışması", Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Temsilcisi İnt. Dr. Orhan Ayata tarafından "İntörnlerin Gözünden Eğitim Sorunları", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Temsilcisi İnt. Dr. Naci Yılmaz tarafından "İntörnlerin Gözünden İdari-Fiziki Sorunlar", Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi UTEAK Temsilcisi Prof. Dr. Berrak Yeğen tarafından ise "İntörnlük Eğitiminde Kalite Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.Sunumların tamamlanmasının ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İntörnlük Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı tartışma bölümüne geçildi.YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu ile katılımcılar arasında soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen tartışma bölümü ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak intörnlük eğitimi tüm detaylarıyla istişare edildi.

Konular