ÖİDB

Mühendislik eğitiminde ne tür değişiklikler oluyor?İTÜ Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda, eğitim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme, öğretim modelleri, akademik iş birliği gibi konular uzmanları tarafından ele alınacak.

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi (İTÜ ME2M) tarafından düzenlenen "Lisans Eğitiminde Yeni Açılımlar" çalıştayı başladı.

Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi'nin, İTÜ'nün akademik eğitimde yeniyi ve daha iyiyi arama uğraşında Türkiye için "ilk" niteliği taşıdığını söyledi.

Karaca, küresel gelişmeleri yakalamak kadar ülkenin dinamiklerine göre hareket etmenin de önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kağıt üzerinde kalmayacak değişimleri yakalayabilmek ve bunu başarılı sonuçların aracı yapabilmek ancak yerelin ve küreselin doğru biçimde senteziyle mümkün. Türkiye'nin kalkınması için üniversitelerin tematik gelişiminin gerekli olduğuna inanıyorum. Bir üniversite her alanda nitelikli insan yetiştiremeyeceği, dahası her alanda başarılı bir akademik gelişim ortaya koyamayacağı için ayrışma kaçınılmaz. Bu ayrım; akademik gelenek, akademisyen varlığı, laboratuvar ve araştırma merkezi varlığı, kütüphane varlığı gibi başlıca konular dikkate alınarak yapılmalıdır.

İTÜ'nün birikimi ve potansiyeli, Türkiye kalkınması için şans. Bu şansı doğru ve verimli değerlendirecek olanlarsa bizleriz. Ele alınacak konuların ve ulaşılacak sonuçların bu noktada önemli yol haritalarına vesile olacağına inanıyorum."

- "Çalıştayı çağdaş ve üretken eğitim anlayışını güçlendirmek hedefiyle düzenliyoruz"

Çalıştay organizasyon komitesi idari koordinatörü Doç. Dr. Gürşat Altun ise köklü bir üniversite olarak bilgiye yatırımın insanla, insana yatırımın da bilgiyle olduğu bilinciyle çağdaş ve üretken eğitim anlayışını güçlendirmek hedefiyle çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

İTÜ'nün yalnızca mühendislik alanında değil, sanattan siyasete bütün kurumların yapılanmasında, geliştirilmesinde önemli roller üstlendiğini belirten Altun, "İTÜ bu alanlara liderlik etmiş ve bunu kurumsal hafızasını koruyarak sürdürmeyi hedeflemektedir." dedi.

Altun, çalıştayın psikoloji, eğitim bilimleri ve teknolojisi, iletişim ve akademi gibi farklı disiplinlerden katkıyı içerir şekilde tasarlanmış konferans ve atölye etkinlikleriyle desteklendiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliklerde uzman konuşmacılar ve yürütücülerle lisans eğitiminde yeni yaklaşımların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda geleceğin mühendis, mimar ve sanatçılarını yetiştirecek olan sizlerle birlikte akademinin ve lisans eğitiminin yakın gelecekte nasıl şekillenebileceği ve bu değişimde aktör olacak bugünün öğrencilerini hangi vizyonla yetiştireceğimizi belirlemeyi, tartışmayı hedefliyoruz. Ayrıca atölye çalışmaları ile eğitim teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturma, ölçme ve değerlendirme modelleri, ilişki ve iletişim yönetimi, akademik danışmanlık, akademik iş birliği, insan kaynağını doğru yönlendirme gibi eğitsel ve yönetsel becerilere yönelik gelişim amaçlanmaktadır."

- "Çalıştayda mühendislik eğitiminde ne tür değişiklikler olduğunu dinleyeceksiniz"

İTÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Taptık da dünyanın, mühendislik eğitiminin yeninden şekillendirilmesine yönelik büyük bir çaba içerisine girdiğine dikkati çekerek "Mühendislik Eğitimi Mükemmeliyet Merkezi Türkiye'deki ilk merkez ama dünyada bunun çok iyi örnekleri var. Biz de o örnekleri değerlendirerek bu noktaya geldik. İşte bu çalıştayla iki gün boyunca mühendislik eğitiminde ne tür değişiklikler olduğunu dinleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, eğitim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme, öğretim modelleri, koçluk temelli iletişim becerileri, çatışma kültürü ve yönetimi, akademik iş birliği ve networking, akademik danışmanlık ve kişisel liderlik gibi konuların uzmanlar tarafından ele alınacak.

Alanında uzman konuşmacıların, lisans eğitiminde yeni yaklaşımları değerlendireceği çalıştay, yarın sona erecek.

Konular