ÖİDB

Yabancı dil eğitimi veren üniversiteler ile yüksekokullar hangileri?YÖK'TEN YÜKSEKÖĞRETİMDE YABANCI DİLLE EĞİTİMİN REKLAM ARACI OLMASINA TEDBİR

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç:

- "Amacımız, İngilizcenin yükseköğretimde bir reklam aracı olarak kullanılması tehlikesine karşı tedbirli olmak"

- "Yükseköğretimde kalite esaslı öğrenim amacımız doğrultusunda, İngilizce eğitim konusunda akredite edilen yabancı dil yüksekokullarına, bu yılki YKS tercih kılavuzunda yer vermeyi planlıyoruz"

- "Böylece öğrencilerin üniversitelerde verilen yabancı dil eğitimlerinin nitelik farklılıklarını görmesini istiyoruz"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı'nın (KGP) görüşülmesi amacıyla "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Toplantısı" YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

British Council ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile yürütülen program kapsamında düzenlenen toplantıya programın pilot uygulamasının başlatıldığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinin rektör ve rektör yardımcıları ile British Council ve YÖK yetkilileri katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, toplantıda yaptığı açıklamada, yabancı dil eğitimi veren yüksekokullar ile üniversitelerin yabancı dil hazırlık okullarının ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilip edilmediğinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yer verilmesi hazırlığında olduklarını bildirdi.

YÖK Başkanı Saraç, öncelikli hedeflerinin yükseköğretimin her kademesinde nitelikli bilgi oluşturmak olduğunu belirterek, "Nitelikli bilginin vazgeçilmezlerinden birisi de bu bilginin aktarıldığı aracın, yani dilin, ister anadil olsun ister yabancı dil olsun yetkin bir şekilde kullanımıdır." değerlendirmesini yaptı.

YÖK olarak Türk yükseköğretim sisteminde yabancı dil ağırlıklı eğitim veren üniversitelerdeki öğretim programlarının durumunun net olarak ortaya çıkarılması için British Council ile 2 yıl önce iş birliği yaptıklarını hatırlatan Saraç, "Türkiye'de İngilizce eğitiminde yaşanan sorunları gündeme getirmiştik. İngilizce programlarda bu dilin doğru kullanılamamasının ötesinde bilimsel bilgi aktarımında da sorunlar oluşturduğu ve bu durumun bilimin önünde bir bariyer olduğu konusunun altını çizmiştik." diye konuştu.

Bu kapsamda, British Council ile iş birliği içinde Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı'nın (KGP), Adana Bilim ve Teknoloji, Atatürk, Bursa Teknik, Erciyes ve Karabük Üniversitelerinde pilot çalışma başlatılması kararını 2 yıl önce aldıklarını dile getiren Saraç, programda gelinen noktayı beş üniversitenin rektörleri ve British Council yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda ele aldıklarını bildirdi.


"Yükseköğrenimde B1 seviyesi düşük"

Başkan Saraç, Türkiye'de İngilizce eğitimi veren fakültelerin bulunduğu üniversitelerin hazırlık okulları ve yabancı dil yüksekokullarının eğitim kaliteleri ve düzeylerine ilişkin konuları ele aldıkları toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Toplantıda bize, üniversitelerde İngilizce için konulan hedef olan B1 seviyesinin yükseköğretim için düşük bir düzey olduğu ve maalesef bu seviyeye ulaşıldığını gösteren örneklerin çok az olduğu bilgisi verildi. Ayrıca hazırlık okulları ile fakülteler arasında 4 yıl boyunca İngilizce ile ilişki kurulamadığı ve mesleki derslerin İngilizce verilmesinde de sıkıntıların yaşandığı tespiti var. Öğretim üyelerinin de yabancı dilde ders vermeleri konusundaki yetkinliklerinin de sınırlı olduğu raporda kaydediliyor. Bu nedenle öğretim üyelerine de sürekli bir eğitimin verilmesi konusunu mercek altına aldık."


"Akreditasyon süreci başlatılmalı"

YÖK Başkanı, ortaya çıkan bu durumlar göz önüne alındığında Türkiye'de üniversitelerde yabancı dil eğitimi veren yüksekokullar ve üniversiteler konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin "doğru" tercihte bulunabilmelerine imkân sağlamak için hazırlık eğitimi veren yabancı dil yüksekokullarının akreditasyon süreçlerinin başlatılması gerektiğini bildirdi.

YÖK Başkanı Saraç, "Dilin yetkin kullanılmaması durumunda yabancı dil bir bilimin aktarılmasına vasıta olmaktan çıkar. Yetkin kullanılmayan dil, ancak bir reklam aracı olur. Amacımız, İngilizcenin yükseköğretimde bir reklam aracı olarak kullanılması tehlikesine karşı tedbirli olmak." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için ve yükseköğretimde kalite esaslı öğrenim amacımız doğrultusunda İngilizce konusunda akredite edilen yabancı dil yüksekokullarına, bu yılki YKS tercih kılavuzunda yer vermeyi planlıyoruz. Böylece üniversitelerde verilen yabancı dil eğitimlerinin nitelik farklılıklarını öğrencilerin görmesini istiyoruz. Böylelikle öğrencilerin daha bilinçli tercihte bulunabilmesi sağlanacak."

YKS tercih kılavuzu indirmek için tıklayınız

Konular