ÖİDB

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Nedir?Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında YÖK ile ASELSAN arasında "ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı" işbirliği protokolü, YÖK Başkanı Saraç, ASELSAN Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol ve ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Saraç, Türkiye'nin küresel rekabet ortamında 2023'te dünyanın en büyük ekonomisinden birisi olma hedefinin başında Ar-Ge odaklı büyüme olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, "Protokol kapsamında ASELSAN'ın insan kaynağının niteliğini bilgi ve bilim temelli olarak daha da artırılmasına yönelik ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora yapabilmeleri mümkün olabilecektir." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefi dikkate alındığında, ülkenin hedefine ulaşabilmesinin nitelikli bilgi ve insan faktörü ile mümkün olabileceğinin altını çizen YÖK Başkanı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğrenimin artırılması 2000'li yıllardan önce çözümlenmesi gereken en önemli sorun iken özellikle 2003-2014 arasında bu konu da sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanarak, bir sıçrama yaşandı ve yatay büyüme olarak adlandırabileceğimiz büyümeye ülke olarak şahit olduk. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması da nitelik ve kalite bakımından büyümedir."

Son iki buçuk yıl içinde YÖK'ün, ilgili tüm paydaşlarıyla gerçekleştirdiği ve kamuoyu ile paylaştığı girdi ve süreç odaklı pek çok yeniliği gerçekleştirdiğine dikkati çeken Başkan Saraç, bunların başında Kalite Kurulu'nun oluşturulması ve misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşma olduğunun ifade etti.

Başkan Saraç, "Bugün imzalanacak protokolle bu girişimlerimizle bütünleşik bir yapı içerisindedir. Türk yükseköğretim sisteminde bu yapısal değişim sürecini başlatabilmek ve başarıyla sürdürebilmek için nitelikli insan kaynağına öncelikli ihtiyaç olduğumuz açıktır." dedi.

YÖK'ün doktora derecesine sahip insan kaynaklarının nicelik ve niteliğinin artırılmasına yönelik olarak "100/2000 doktora projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Saraç, şöyle devam etti:

"Yeni YÖK'ün stratejik yaklaşımı ile hayata geçirilen bu projeleri Türk yükseköğretiminin keyfiliğe ve mühmelliğe bırakılmadığını göstermekte ve bilimsel bir metotta ve rasyonel bir tarzda yeniden şekillendirilmesine katkı sağlamaktadır. YÖK bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma ve öncelikli alanlar, nitelikli kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içindedir."

Başkan Saraç, ASELSAN ile yapılan protokolü önemsediklerinin altını çizerek, "Ülkemizin sadece savunma sanayiindeki liderliği ile değil, sanayi sektörünün öncü kurumu olan ASELSAN ile lisansüstü eğitim odaklı ASELSAN akademi sürecini başlatmak üzere bir protokol imzalayacağız." bilgisini aktardı.

Başkan Saraç, protokole ilişkin şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında ASELSAN'ın insan kaynağının niteliğini bilgi ve bilim temelli olarak daha da artırılmasına yönelik ülkemizin alanlarında başarılı üniversitelerinde doktora yapabilmeleri mümkün olabilecektir. YÖK olarak bu süreçte koordinasyon ve yönlendirici bir rol üsteleneceğiz. Bu şekilde Yeni YÖK olarak akademi vasıtası ile ülkemizde uzun süredir konuşulan üniversite-sanayi işbirliği sürecine yeni ve yenilikçi bir model daha dahil etmiş olacağız."


"Çağı yakalayan insan kaynağı ile sanayi yükselecek"

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özkol ise "Ülkemizin 4 güzide üniversitesi bir araya gelerek ASELSAN gibi savunma sanayinin amiral gemisi kabul edeceğimiz bu kuruluşla birlikte sanayi-üniversite işbirliği yüksek lisans programını ortaya koydu." dedi.

Özkol, insan kaynağı yeterli değilse istenilen sistemlere sahip olunulsa bile gereken verimin alınamadığını belirterek, "Şunun farkındayız, biz yeterli, bilgili, donanımlı, çağı yakalayan insan kaynağını yetiştirirsek arkasından teknoloji ve sanayi kendi kendine yükselecektir." ifadesini kullandı.


ASELSAN personeli çalıştığı projelerden tez yapacak

Proje kapsamında, ASELSAN personelinin Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde, ASELSAN'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayi alanında yüksek lisans ve doktora tez, araştırma konularında eğitim alması sağlanacak.

Endüstriyel Lisansüstü Eğitim Programı ile ASELSAN'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesi ile savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak.

ASELSAN Akademi Programı, ASELSAN'ın ve Türkiye'nin kritik teknolojilerinde gelişimini sağlayarak, rekabet gücünü artıracak.
Programa katılan ASELSAN personeli, çalıştığı projelerini endüstriyel tez kapsamında gerçekleştirerek lisansüstü diploma sahibi olacak.

Akademik tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olarak endüstriyel tecrübeleri ile eğitim ve teknolojisine katkıda bulunacak.


YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın konuşma metni için tıklayınız.

Konular