ÖİDB

Yurt dışında öğrenim görenler için hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış
olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle
tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra
yasal sürede görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen
göreve başlamayanlar, yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar,
mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet
memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle
ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır.

Konular