ÖİDB

Yüksek lisans yapmadan öğretim görevlisi olunabilir mi?Üniversitelere Öğretim Görevlisi olarak atanabilmek için yüksek lisans yapmak şart mıdır?

Üniversitelerde akademik personel olma hayali kuran birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruyu bu yazımızda kapsamlı şekilde izah edeceğiz.

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru, atanma ve giriş sınavlarına ilişkin düzenlemeler "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

hükümleri yer almaktadır.

Öncelikle yönetmelik hükümlerini detaylı olarak aşağıda verdiğimiz örnekler üzerinden sizlere açıklayalım :

1-Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksekokullara alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Örneğin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada işletme bölümü mezunu olup, lisans eğitimi gördüğü alanda kamu veya özel sektörde en az beş yıl çalışma deneyimi olmalıdır.

2-Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümleri ve Konservatuvarlara alınacak öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olması zorunludur.

Örneğin, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada Müzik Öğretmenliği bölümü mezunu olup, alanında en az iki yıl çalışma deneyimi olması gerekmektedir.

3-İki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek için bir kişinin tezli yüksek lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olması yönetmelikte şarttır.

Örneğin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olması yada Çocuk Gelişimi bölümü mezunu olup, alanında en az iki yıl çalışma deneyimi olmalıdır.

Ayrıca, şunu da belirtmemizde fayda var üniversiteler yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte aranan deneyim sürelerini "en çok 10 yıla kadar" verecekleri ilanlarda artırabilirler.

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, üniversitelerde öğretim görevlisi olmak için Yüksek Lisans yapmak zorunlu şart değildir. Lisans mezunu olduktan sonra alanında belirli bir süre kamuda veya özel sektörde çalışan kişiler de "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ" olarak üniversitelerde çalışabilmektedir.

Konular